การทำกรณีศึกษาจากเกมจำลอง สำหรับนิสิตการเงินปี4

27 Apr 2019,


่จุฬาวิชาการ 2560

19 Mar 2017, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


CHULALONGKORN ACCOUNTING AND FINANCE SYMPOSIUM

03 Feb 2017, Chulalongkorn Business School


ห้องปฏิบัติการทางการเงินจัดอบรมโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ Aspen

02 Sep 2016, ห้องปฏิบัติการทางการเงิน ชั้น 11 อาคารมหิตลาธิเบศ


พิธีไหว้ครู 2559

18 Aug 2016, อาคารมหิตลาธิเบศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วิทยุจุฬา

12 May 2016, วิทยุจุฬา

วิทยุจุฬา


คลินิคงานวิจัยระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 Jan 2016, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์