การทำกรณีศึกษาจากเกมจำลอง สำหรับนิสิตการเงินปี4

27 Apr 2019,


่จุฬาวิชาการ 2560

19 Mar 2017, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ห้องปฏิบัติการทางการเงินจัดอบรมโครงการปูพื้นฐานสู่ตลาดการลงทุนกับ Aspen

02 Sep 2016, ห้องปฏิบัติการทางการเงิน ชั้น 11 อาคารมหิตลาธิเบศ


พิธีไหว้ครู 2559

18 Aug 2016, อาคารมหิตลาธิเบศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย