วิทยุจุฬา

วิทยุจุฬา

12 May 2016, วิทยุจุฬา

ขอเชิญฟังรายการชั่วโมงนักบริหาร ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz จัดโดยคณาจารย์ภาควิชาการธนาคารและการเงิน ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 9:30-10:00 น.

ท่านสามารถรับฟังออนไลน์และฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Online/Radio-Demand.php