รศ.ดร.ไทยศิริ และ อ.ดร.ร่งเกียรติ ร่วมนำเสนอและวิจารณ์ผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

20 Oct 2018


Finance for Non-Finance Executives #5

06 Oct 2018


โครงการ Financial Feasibility

02 Aug 2018


5 คำคม เพื่อการปฏิวัติธุรกิจ ปฏิรูปการศึกษาโดยดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ศาสตราภิชานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีฯ

21 May 2018


Research Finance Series

07 Nov 2017