การทำกรณีศึกษาจากเกมจำลอง สำหรับนิสิตการเงินปี4

27 Apr 2019,

บรรยากาศการทำกรณีศึกษาจากเกมจำลอง ภาพความสนุกส่งท้ายสำหรับนิสิตการเงินปี 4 ทุกคน