5 คำคม เพื่อการปฏิวัติธุรกิจ ปฏิรูปการศึกษาโดยดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ศาสตราภิชานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีฯ

21 May 2018

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี Chulalongkorn Business School (CBS) และดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุลได้ให้เกียรติดำรงตำแหน่งศาสตราภิชานของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่านได้ให้เกียรติกล่าวในงานปาฐกถาให้หัวข้อเรื่อง "การปฏิรูปการศึกษา  ความคาดหวังของภาคธุรกิจและสิ่งที่ Business School จะต้องปรับตัว" ณ วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 - 11.00 น  เราได้รวบรวม 5 คำคม เพื่อการปฏิวัติธุรกิจและปฏิรูปการศึกษามาให้เป็นข้อคิดดังภาพประกอบ

 

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ประธานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต และดำรงตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆอีกมาก