ทุน "New Breed Financial Professional" ประจำปี 2564

06 May 2021

โครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา เท่าน้น ! ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการทุน “New Breed Financial Professional” การมุ่งเน้นให้ความรู้แบบเข้มข้น และส่งเสริมการทดสอบในหลักสูตร CISA ใหม่ ระดับ Foundation เพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ AISA : Accredited Investment and Securities Analyst ช่วยสร้างโอกาส และเปิดประตูสู่วิชาชีพ...ด้านการเงินในตลาดทุน > Become a Next Normal Financial Professional < สมัครได้ที่ : www.set.or.th/newbreed_2021 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สุมาลี บำเพ็ญ (พี่อ้อม) 02-009-9837 sumaleeb@set.or.th