announcement image

BBL Scholarship for Master Degree

12 Apr 2018

ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศแก่พนักงานและบุคคลภายนอก ให้กับผู้ที่กำลังหาทุนการศึกษาและต้องการมาร่วมงานกับธนาคาร ประจำปี 2561 โดยธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท รวมจำนวน 23 ทุน ได้แก่

 ·         ทุนต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงค์โปร์ จำนวน 13 ทุน

·         ทุนในประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) : จำนวน 10 ทุน

         โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2561  ธนาคารจึงขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษานี้ให้แก่นักศึกษาที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน หากมีโอกาสทางธนาคารขอความกรุณาในการเข้าพบท่านอาจารย์เพื่อขอคำแนะนำในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน 

รายละเอียดของทุนสามารถโหลดได้ตามเอกสารแนบ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (www.bangkokbank.com/Scholarships) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงเทพ โทร. 0-2296-8358  (คุณนันทิยา และคุณอัญชลี)