announcement image

Finance for Non-Finance Executives #5

06 Oct 2018

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Executives รุ่นที่ 5
วันที่ ‪10 พ.ย. - 2 ธ.ค.‬ 61
👍 เก็บเกี่ยวความรู้ ส่งท้ายปี ‘61
👍 ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเงิน
👍 คอร์สเดียวจบ รู้ครบเรื่องการบริหารเงิน
ค่าอบรม 23,000 บาท

ครบเครื่องทั้งเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ  ธุรกิจ และเทคโนโลยี เรียนรู้การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์โครงการเพื่อของบประมาณการลงทุน บริหารความเสี่ยงองค์กร เสริมทักษะและความรู้โดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะฯ และภาคธุรกิจ พร้อมเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงใน Financial Laboratory

🔎ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ‪https://bit.ly/cbsfinance5_factsheet‬
👉สมัครอบรม ‪https://bit.ly/cbsfinance5
📞สอบถามข้อมูล 02-218-5674